Advexis


Activering, (re)integratie en opleidingen

 

AdveXis is er voor iedereen die moeite heeft om werk te vinden. De cliënten zijn voornamelijk hoogopgeleide allochtone werkzoekenden, dames en mensen op hoge leeftijd. Vooral voor hen liggen er veel drempels op de weg naar de arbeidsmarkt: vooroordelen, cultuurverschillen en natuurlijk de taal. AdveXis gelooft in persoonlijke aandacht voor mensen.


We maken allereerst een intensieve analyse van de problemen en de oorzaak daarvan. De volgende stap is het opstellen van een re-integratieplan waar de cliënt en de opdrachtgever zich in kunnen vinden. Vervolgens gaan we op zoek naar een opleiding- of stageplaats voor de werkzoekende. De laatste fase bestaat uit het helpen oriënteren op de arbeidsmarkt en bijvoorbeeld het leren solliciteren. Een

dergelijk begeleidingstraject duurt gemiddeld 1 jaar. Ook als iemand een baan heeft gevonden blijft het contact nog enige tijd bestaan.

We leren wensen en verwachtingen van de mensen kennen en zien hoe zij iets oppakken. We letten ook op het gedrag van de cliënt en de communicatie met anderen.


Advexis Engineering / Netwerk