Het bieden van maatwerk

 

AdveXis biedt maatwerk: dit begint bij de intake door het stellen van de juiste diagnose: verschillende mogelijkheden worden getoetst waarbij rekening wordt gehouden met wensen, belemmeringen en perspectieven.

Afhankelijk van de diagnose wordt er contact opgenomen met potentiële werkgevers en/of  opleidingsinstituten.

Elke cliënt schrijft in eerste instantie zelf een conceptplan. Na een aantal gesprekken is het plan dusdanig aangepast aan de cliënt dat het voor goedkeuring naar UWV, gemeente of werkgevers kan worden gestuurd.

 


Advexis Engineering / Netwerk